logoGTI

ABC van de school 

Het ABC is onze leefregel. Hierin vind je de zaken terug die voor ons belangrijk zijn zodat iedereen kan THUISKOMEN op school. Goede afspraken maken goede vrienden, want goede vrienden maken immers goede afspraken...
In het ABC geven we alfabetisch een oplijsting van wat we belangrijk vinden om op school goed te kunnen SAMENwerken.

A

Afval in de klassen
Afval op de speelplaats
Afwezigheden
Afwezige leraar
Agenda
Alarm
AVC
Automaten

E

EHBO
Examenreglement

K

Kledij
Kopie

O

Ongeval
Ordemaatregel

T

Taal en taalgebruik
Taken en toetsen
Takenbladen
Te laat
Toiletten

Z

Ziek
Zwemmen

B

B-code
Belsignaal
Bijles
Boekenfonds
Broodjes
Brommers

F

Fietsen(stalling)

L

Leerlingbegeleiding
Leerlingenraad
Lockers

P

Pesten
PBM
Privacy

U

Uitstappen

C

CLB
Computerlokaal

G

GSM

M

Medicatie
Minimumfactuur-
maximumfactuur
Medisch onderzoek
Meldingsplicht
Middagpauze
Middelenpreventie 

R

Rapport
Respect
Roken

V

Vandalisme
Vroeger naar huis
Veiligheid
Verloren voorwerpen
Verzekering

D

Dagindeling
Defecten en herstellingen
Diefstal

H

Houding op straat
Huiswerkklas

N

Nablijven

S

Soep
Schoolrekening
Secretariaat
Smartschool

Social media
Spieken en plagiaat
Spijbelen
Sport
Strafstudie
Studentenkaart
Studeren

W

Werkplaats