logoGTI

ABC van de school 

Het ABC is onze leefregel. Hierin vind je de zaken terug die voor ons belangrijk zijn zodat iedereen kan THUISKOMEN op school. Goede afspraken maken goede vrienden want goede vrienden maken immers goede afspraken... In het ABC geven we alfabetisch een oplijsting van wat we belangrijk vinden om op school goed te kunnen SAMENwerken.

Afval in de klassen
Afval op de speelplaats
Afwezigheden
Afwezige leraar
Agenda
Alarm
AVC
Automaten

B-code
Belsignaal
Bijles
Boekenfonds
Broodjes
Brommers

CLB
Computerlokaal

Dagindeling
Defecten en herstellingen
Diefstal

EHBO
Examenreglement

Fietsen(stalling)

GSM

Houding op straat
Huiswerkklas

Kledij
Kopie

Leerlingbegeleiding
Leerlingenraad
Lockers

Medicatie
Minimumfactuur-
maximumfactuur
Medisch onderzoek
Meldingsplicht
Middagpauze
Middelenpreventie 

Nablijven

Ongeval
Ordemaatregel

Pesten
PBM
Privacy

Rapport
Respect
Roken

Soep
Schoolrekening
Secretariaat
Smartschool

Social media
Spieken en plagiaat
Spijbelen
Sport
Strafstudie
Studentenkaart
Studeren

Taal en taalgebruik
Taken en toetsen
Takenbladen
Te laat
Toiletten

Uitstappen

Vandalisme
Vroeger naar huis
Veiligheid
Verloren voorwerpen
Verzekering

Werkplaats
Ziek
Zwemmen