logoGTI

O

Ongeval


  • (zie verzekering)
  • Als er een derde partij betrokken is, is het belangrijk contactgegevens van de bestuurder of getuigen te noteren, eventueel de nummerplaat,…


Ordemaatregel


  • De hierna volgende maatregelen kunnen worden getroffen om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te realiseren. Het is goed te weten welk onderscheid er bestaat tussen een en een tuchtmaatregel.
  • Een moet de leerling helpen zijn gedrag te verbeteren en zo aan te passen dat een goede samenwerking met alle personeelsleden en medeleerlingen van de school opnieuw mogelijk wordt. Een ordemaatregel betreft dus gedragingen die de goede werking van de school of het lesverloop hinderen. Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden.
  • Een tuchtmaatregel wordt genomen wanneer het gedrag van een leerling werkelijk een gevaar betekent voor het ordentelijk verstrekken van onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt.