logoGTI

Studieaanbod

Klik op een studierichting naar keuze voor meer informatie en lessentabellen.

De eerste graad


De overstap naar het secundair onderwijs willen we geleidelijk laten verlopen. Daarom hebben we een sterk uitgewerkte eerstegraadswerking die je met veel zorg verwelkomt, maar je tegelijkertijd al leert kennismaken met de ateliers van de 2de en de 3de graad.

Onze studiekeuzebegeleiding stond al sterk, maar met de aangepaste lessentabellen in de eerste graad denken we je nog beter te kunnen helpen in je verdere keuzes om te ontdekken en te ervaren waar je talenten en interesses liggen en wat je écht graag doet.

EEN MOOI KEUZEAANBOD


Voor je basisvorming


We maakten een herkenbare lessentabel, met vakken waarin we alle samenhang tussen de vakken bewaken.

  • In het vak ICT komen na een instaptoets alle ICT-vaardigheden aan bod op maat van jou en iedere andere leerling.
  • In 1B en 1A komt voor jou nu ook Engels aan bod.
  • Het vak Economie zit vervat in Mens en Maatschappij. In dit vak komen ook mediawijsheid en sociale relaties aan bod. Tijdens dit uur werken we samen met jou - zoals overigens in alle vakken - aan onze Anders Verworven Competenties [AVC].

Voor het keuzegedeelte


Kunnen kiezen is ook leren kiezen. We bieden je kansen aan om je kennis te verdiepen of te versterken. 

  • In de A-stroom kan je voor Wiskunde kiezen tussen extra uitdagingen of je kennis van het basispakket bijspijkeren.
  • Bovendien bieden we je de kans om vakoverschrijdend (talen, techniek, wetenschappen,...) je met remediëringsoefeningen en of herhalingsoefeningen te versterken. Elke week bekijken we samen met jou en je klasleerkrachten wat er versterkt moet worden.
  • Ons paradepaardje is onze STEM-ACADEMIE en onze TECHNIEK-ACADEMIE. Hierin kan je kiezen uit 7 STEM-workshops. Uitdagende en leuke projecten die je leren kiezen en die je talenten in de kijker zetten. Op die manier kan je een goede keuze maken naar welke studierichting je je later wil oriënteren.   

KEUZEGEDEELTE


We vinden het belangrijk dat jonge mensen, onze leerlingen kunnen kiezen volgens hun eigen noden en interesses. De onderwijsvernieuwing zien we dan ook als een groeikans. Een groeikans voor ons als school en voor jou, als leerling in onze school.

Wat staat er op het menu voor jou, naast de "hoofdschotel"?


STEM-academie


In deze keuzemodule kan jij volgens jouw interesse kiezen voor 7 modules uit een aanbod van STEM-gerichte en TECHNIEK-gerichte workshops. Ongeveer alle vier weken start er een nieuwe module. Deze keuzemogelijkheid werkt motiverend en zo kan je langzamerhand ontdekken wat je verder wil van je opleiding en je studies. 


Versterken


Hier bieden we een aanbod aan remediëringsoefeningen (herhalingsoefeningen) aan en verdiepende leerstof waaruit je als leerling kan kiezen of waarheen we je als klassenraad - in samenspraak met je ouders - naar oriënteren. Dit aanbod is vakoverschrijdend (talen, techniek, wetenschappen, leren leren, ...). Elke week kijken we samen naar wat versterkt of verdiept moet of kan worden.


Wiskunde (verdiepen / remediëren) 


Voor wiskunde kijken we naar je instaptoets en willen we je wekelijks de kans geven om te versterken of te

verdiepen. Op die manier kunnen we er enerzijds voor zorgen dat je nooit achterop raakt om je basiscompetenties

te behalen. Anderzijds krijgen we de kans om met jou je talent voor wiskunde aan het werk te zetten in uitdagende

oefeningen en leerinhouden.


Maar er is nog meer - RUIMER AANBOD


We organiseren samen ook middagactiviteiten: middagsport, een basketbalcompetitie, een voetbalcompetitie, leerlingenraad, computerklas (voor huiswerk), inhaallessen, leesklas, dactylo, ...

De nieuwe tweede graad


De verschillende studierichtingen van het secundair onderwijs werden onderverdeeld in 3 groepen om duidelijk aan te geven waarop een leerling wordt voorbereid en wat de logische volgende stappen zijn na het behalen van een diploma.

We spreken vanaf nu over 3 finaliteiten:

Elke studierichting in de tweede en derde graad bestaat telkens uit een deel basisvorming en een specifiek gedeelte eigen aan de studierichting. De basisvorming die wordt aangeboden in elke richting van dezelfde finaliteit is gelijk.


STEM-DOMEINSCHOOL


GTI Duffel verzorgt al meer dan 50 jaar STEM- (Science, Technology, Engineering, Mathematics) georiënteerde opleidingen.
Onze technische leerkrachten hebben dan ook een vooropleiding in techniek: ingenieurs en vakmannen.


Onze school is officieel een STEM-domeinschool. Dat wil zeggen dat onze school binnen het domein STEM de drie finaliteiten aanbiedt. In de tweede graad kan je kiezen voor volgende opties:
technologische wetenschappen (doorstroomfinaliteit)
elektrotechnieken (dubbele finaliteit)
mechanische technieken (dubbele finaliteit)
basismechanica (arbeidsmarktfinaliteit)
elektriciteit (arbeidsmarktfinaliteit)


Deze vijf STEM-richtingen in de tweede graad stromen verder in zes richtingen in de derde graad.