logoGTI

5de jaar elektrische installaties

Deze studierichting is praktisch, technisch en gericht op de doorstroom naar de arbeidsmarkt. Vertrouwde en nieuwe technieken in (moderne) woningen hebben je interesse.
Als elektrotechnisch installateur heb je enig inzicht nodig in domotica, beveiliging en hernieuwbare energietechnieken. Het is niet enkel de bedoeling dat je die beroepskwalificatie verwerft, ook compententies die belangrijk zijn bij niet-huishoudelijke elektrische installaties komen aan bod.
Kortom: je opleiding gaat over zowel residentiële, tertiaire als industriële installaties. Op welke context men het accent legt, kan verschillen van school tot school.

Je leert:

  • de materialen kennen die gebruikt worden
  • draden en (afgeschermde) kabels trekken, leidingen en dozen monteren en plaatsen
  • sleuven en holtes maken
  • elektrische componenten, aardingssystemen, verlichtingsinstallaties plaatsen en vervolgens aansluiten
  • een eenvoudig klassiek residentieel elektrisch schema realiseren en controles uitvoeren
  • een eigen installatie in werking stellen volgens het AREI*
  • eenvoudige herstellingen uitvoeren aan een elektrische installatie
  • de basis van het monteren en aansluiten van industriële componenten (motoren, machines, (elektro-)pneumatische componenten, PLC-sturingen** )
  • leert werken in residentiële***, tertiaire**** en industriële gebouwen

*AREI: Algemeen Reglement voor de Elektrische Installatie

** PLC- sturing: een belangrijk onderdeel in de automatisering

***residentieel gebouw: woning en appartement

****tertiair gebouw: winkel, horeca, kantoor, hotel...