logoGTI

5de jaar mechatronica

In deze studierichting combineer je een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en de daarbij horende vaardigheden.


Je leert onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief werken binnen de mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica en informaticawetenschappen.

Daarnaast omvat de uitbreiding fysica en informaticawetenschappen met o.a.: algoritmen en programmeren, modelleren en simuleren, datacommunicatie, computer- en netwerkarchitectuur, elektromagnetisme, elektrodynamica, golven en trillingen

In de uitbreiding wiskunde leer je over: matrices, functies, integralen, giometrie, complexe getallen, vectoren en statistiek.