logoGTI

5de jaar mechanische vormgevingstechnieken

Logische vooropleidingen zijn de 2de graad TSO Elektromechanica, Industriële wetenschappen of Mechanische technieken.


Mechanische vormgevingstechnieken is sterk praktijkgericht. Er is zeer veel aandacht voor uitvoeringsgerichte vaardigheden. Je leert o.a. schetsen maken, plannen lezen, werkanalyses en werkmethodes opstellen, ingrijpen in de fasen van de  vormgevingstechniek (vorm geven aan een metalen werkstuk), machines instellen, bedienen en (de)monteren … .


De basiskennis van mechanische en in mindere mate elektrische principes wordt verder uitgediept. Het gaat echter niet over een theoretische (zoals in Elektromechanica of Industriële wetenschappen) maar eerder om een praktische uitdieping.


Je leert mechanische constructies en installaties vormgeven vanaf het studiebureau tot en met de realisatie. Je leert de verschillende aspecten van het ontwerp herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken.
Zo kom je tot praktische realisaties die je kunt uitvoeren.
Je maakt hierbij gebruik van professionele software op de computer.
In de praktijklessen maak je aanvankelijk met hand en machine werkstukken waarbij boren, schaven, frezen, draaien en slijpen toegepast worden.
Je leert metaalbewerkingsmachines instellen en bedienen.
Het programmeren en werken met computer, numeriek gestuurde machines en computertekenen zijn geïntegreerd.