logoGTI

L

Leerlingbegeleiding (Mevrouw Crauwels en Mevrouw Van der Wee)


De klasleraars zijn je eerste aanspreekpunt voor al je vragen en problemen. Je kan je klasleraar te allen tijde aanspreken om je te helpen bij je studies, conflicten, vragen, … Dit kan na de les of tijdens de speeltijd. Je klasleraar staat immers dicht bij jou en de klas en kan meteen inspelen op eventuele moeilijkheden en zal trachten jou een antwoord of oplossing aan te reiken.


Ook de leerlingbegeleiders en het CLB zijn steeds bereid om naar jouw verhaal te luisteren. Indien je houding of je gedrag echter te wensen overlaat, zal je gedrag op de klassenraad worden besproken. Hier zullen we een eventuele sanctie voorstellen en daarna zal je bij de directie worden geroepen.


Je zal op je verantwoordelijkheden gewezen worden en verder opgevolgd worden. We willen alle begrip hebben voor je problemen en zijn steeds bereid om je te helpen. Toch zal je uiteindelijk je gedrag zo moeten bijsturen dat onze school de aangename leeromgeving blijft die het momenteel is.


Enkele afspraken:


 1. Wanneer leerlingen uit de klas worden gezet, zal:
        a. de leerkracht je een papier meegeven met een eventuele taak en de tijdsduur dat je uit de klas moet blijven. 
        b. Je geeft je gsm af op het secretariaat.
        c. In je schoolagenda wordt een sticker gekleefd.
        d. 3x uit de klas gezet, is een strafstudie.
 2. Wanneer een leerling een taak niet gemaakt heeft, zal hij hiervoor een bijwerkstudie opgelegd krijgen. Deze gaat door op woensdagnamiddag.
 3. De plaatsen in het klaslokaal worden toegewezen door de leerkracht per lokaal. De leerlingen nemen deze plaatsen zonder discussie in.
 4. Oortjes horen binnen de gebouwen in de jaszak of in de boekentas. Zichtbare oortjes worden, net als het GSM-toestel, afgenomen en ter bewaring op het secretariaat gelegd en kunnen daar na het laatste lesuur worden opgehaald.


Leerlingenraad


 • Elke klas mag 1 vertegenwoordiger kiezen die deelneemt aan de leerlingenraad.
 • Elke maand is er een vergadering met deze vertegenwoordigers.


Lockers  

     

 • Je kan een locker huren en betaalt hiervoor 15€ huur en 15€ waarborg voor de sleutel. Deze waarborg wordt op het einde van het schooljaar terugbetaald na inlevering van je sleutel.
 • Hou je locker schoon en ordelijk en draag vooral goed zorg voor je sleutel: bij verlies betaal je een nieuwe sleutel.
 • De school heeft het recht om je locker in je bijzijn te openen bij verdenking van diefstal of indien men vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt.