logoGTI

S

Soep


 • 1 september krijgen de leerlingen een brief mee waarop je kan invullen dat je graag een soepabonnement wenst.
 • Vanaf oktober is er elke schooldag (buiten woensdag) soep verkrijgbaar.
 • Op het einde van elke maand krijgen de leerlingen met een soepabonnement een sticker in hun agenda met het bedrag dat ze de dag nadien op het secretariaat moeten komen betalen.
 • Indien je geen soepabonnement hebt kan je ’s morgens voor 8.30u. een soepje bestellen op het secretariaat (0.60€).


Schoolrekening


Zie Minimumfactuur – Maximumfactuur


Secretariaat


 • Op het secretariaat kan je terecht voor verschillende praktische zaken:


            -          Als je te laat bent

            -          Vragen over je administratief schooldossier

            -          Aankoop turn T-shirt  

            -          Didactisch materiaal

            -          Info over de schoolrekening

            -          Je lockersleutel

            -          Verloren of gevonden voorwerpen

            -          Als je je ziek voelt


Uiteraard kan je er steeds terecht in dringende gevallen zoals bij ziekte, ongeval,…


 • Het secretariaat is open


            -          ochtend: 8.00u tot 8.30u.

            -          voormiddagspeeltijd: 10.10u. tot 10.20u.

            -          middagspeeltijd: 12.20u. tot 12.50u.

            -          namiddagspeeltijd: 14.30u. tot 14.40u.

            -          na de lessen: 15.30u. tot 16.30u.


Smartschool


 • Smartschool is de elektronische leeromgeving van onze school. Smartschool zorgt voor een goede uitwisseling van informatie tussen directie, leraren, leerlingen en ouders.
 • Leraren en leerlingen gebruiken het platform o.m. voor opgaven van taken en oefeningen.
 • Ouders kunnen ook toegang krijgen tot Smartschool via de logincode die tijdens de eerste maand van het nieuwe schooljaar per post wordt verstuurd.


Spieken en plagiaat


 • Indien je spiekt of laat overschrijven, plagiaat pleegt of gebruik maakt van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen tijdens toets/examen, worden je toetsen/examens onmiddellijk nietig verklaard.


Spijbelen


 • Spijbelen kan niet. Er volgt een strafstudie voor je ongewettigde afwezigheid.
 • Heb je problemen? Ga dan even langs bij Mevr. Crauwels of de directeur.


Sport

 • Sportdagen zijn verplichte activiteiten. Voor elke afwezigheid tijdens een sportdag is een doktersattest vereist.
 • Tijdens de middagpauze worden er volgens een beurtrol sportactiviteiten voorzien.


Strafstudie


 • Wanneer je bepaalde gedragingen stelt die niet kunnen zoals herhaaldelijk de les storen, vandalisme, gebrek aan respect tegenover medeleerlingen en/of leerkrachten, … kan de directie (al dan niet op vraag van de leerkrachten) een strafstudie opleggen.
  De strafstudie gaat door op woensdag van 12.30u tot 15u of vrijdag van 12.30u tot 15u. (dit naargelang de lessenrooster van de leerling). Je krijgt tijdens de strafstudie een opgelegde taak.


Studentenkaart


 • In de loop van de maand september krijg je via het secretariaat een nieuwe studentenkaart (met foto). Op vertoon van je studentenkaart krijg je in de bioscoop of bij andere culturele activiteiten vaak een mooie korting.


Studeren

 • Regelmatig thuis studeren en actief meewerken tijdens de lessen zijn nog steeds de belangrijkste troeven om te slagen. Een juiste studiemethode en een goede studieplanning vormen een stevige basis, de leerkrachten kunnen je daarbij helpen.