logoGTI

U

Uitstappen


  • Eén/ of meerdere uitstappen kaderen in het leerplan en/of in de vakoverschrijdende eindtermen: we rekenen er op dat iedereen mee op uitstap gaat! Als je om een verantwoorde reden niet kan deelnemen, vraag je vooraf de toestemming van de directie.
  • Bij elke schooluitstap respecteer je de gedragscode.
  • De betaling gebeurt op voorhand a.d.h.v. een informatieve brief en een invulstrookje.
  • Je bent verzekerd via de schoolrekening.