logoGTI

T

Taal en taalgebruik


 • Op school spreken we enkel Algemeen Nederlands (behalve in de lessen vreemde talen).
  Je eigen mening verkondigen mag, maar dan wel beleefd en rustig. Ook op taalgebied dien je bepaalde omgangsvormen te respecteren.


Taken en toetsen


 • Voor bijna alle vakken krijg je een aantal verplichte taken/opdrachten. Je houdt je aan de afspraken die de vakleerkracht bij het begin van het schooljaar en bij het geven van een opdracht met jou heeft gemaakt: tijdstip van afgeven en verbeteren, wie ze bewaart en hoe…


Takenbladen


 • Kleine takenbladen (1,30€) met hoofding van de school kan je kopen op het secretariaat.


Te laat


 • Zorg dat je steeds 5 minuten voor het belsignaal op school bent.
 • Sta tijdig op, neem desnoods een bus of trein vroeger.
 • Wat als ik te laat ben?
  -          Meld je aan op het secretariaat met je schoolagenda voor je naar de les gaat. Je krijgt een stempel met een nota, deze nota laat je ook
              tekenen door je ouders/verantwoordelijke.
  -          Bij het te laat binnenkomen in het leslokaal verontschuldig je je beleefd bij de leerkracht en toon je spontaan je agenda.
  -          Als je 3 maal zonder geldige reden te laat komt, krijg je een inhaalstudie.
  -          Als je 3 maal een inhaalstudie gekregen hebt, krijg je een strafstudie.
  -         Wanneer je meer dan 90 minuten na de start van je lesdag toekomt op school, dan geldt deze voormiddag/namiddag als afwezig. 
            Bijgevolg moet je hiervoor een afwezigheidsattest binnenbrengen.


Toiletten


 • Toiletten zijn geen speelruimte of verzamelplaats. Ze dienen niet om er rond te hangen, wat te babbelen, je op te warmen of je te amuseren.
  -          Gebruik de toiletten enkel tijdens de pauze of voor of na schooltijd en niet tijdens de lesuren (tenzij met toestemming van de
             leerkracht).
  -          Hou de toiletten netjes en hygiënisch in je eigen belang.
  -          Er wordt niet gerookt op school.
  -          Respecteer de privacy van de andere toiletbezoekers.
  -          Was je handen na je toiletbezoek.
  -          Verspil geen water, denk aan het milieu.