logoGTI

A

Afval in de klassen


 • Je sorteert papier in de papiermanden en restafval werp je in de vuilbakken.


Afval op de speelplaats


 • Je sorteert PMD in de blauwe vuilbakken en restafval werp je in de bruine vuilbakken.


Afwezigheden


 • Je ouders verwittigen telefonisch (015 31 34 37) vóór aanvang van de lessen het secretariaat.
 • Voor een afwezigheid van maximaal drie opeenvolgende kalenderdagen vraagt de school een schriftelijk bewijs van je ouder(s) of voogd. Je kan maximaal viermaal afwezig zijn zonder doktersattest. Wanneer je ziek bent op vrijdag en de daaropvolgende maandag, is een doktersattest dus verplicht!
 • Ook wanneer je een halve dag ziek bent, of wanneer je tijdens de dag ziek naar huis gaat, breng je een schriftelijk afwezigheidsbewijs van je ouders of een doktersbriefje mee.
 • Voor een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen OF voor elke afwezigheid tijdens examens OF op sportdagen en excursies OF in het geval je reeds viermaal afwezig was zonder doktersattest, is een medisch attest van een dokter of ziekenhuis vereist.
 • Zodra je terug op school bent of 7 dagen na je afwezigheid, breng je in geval van ziekte het afwezigheidsattest binnen op het secretariaat.
 • Indien er geen afwezigheidsattest is, krijg je een B-code en ben je bijgevolg ongewettigd afwezig. Voor deze ongewettigde afwezigheid krijg je ook een strafstudie.
 • Bijzondere toelating:
  • Deze toelating dienen je ouder(s) minstens één dag vooraf schriftelijk aan te vragen bij de directie. Zonder deze toelating ben je ongewettigd afwezig!
 • Indien er vragen zijn over de afwezigheden, kunnen de ouders altijd contact opnemen met Mevr. Van der Wee.
  Dit kan telefonisch op het nummer: 015/31 34 37, via e-mail klaravanderwee@gtiduffel.be of via Smartschool.


Afwezige leraar


 • Een andere leraar of het secretariaat zorgt voor vervanging. Het vervangingsuurtje kan ingevuld worden met les, een taak/opdracht, in stilte studeren of sport.
 • Indien een leraar vijf minuten na het belteken nog niet aanwezig is, meldt een leerling van de klas dit aan het secretariaat.
 • Vanaf de 2e graad bestaat de mogelijkheid dat je later naar school mag komen of vroeger naar huis mag. Het secretariaat brengt jullie hiervan op de hoogte.


Agenda


 • We werken met een digitale agenda. In de digitale agenda staan de lesonderwerpen. Taken en toetsen noteer je ook in de (papieren) planningsagenda.
 • Je agenda is een officieel document. Je dient hem elke dag bij te hebben (ook tijdens praktijklessen).
 • Je agenda is een zeer belangrijk studie-instrument; je gebruikt hem als start voor je planning, als memo voor taken en toetsen, als overzicht van de behandelde leerstof, als communicatiemiddel tussen de school en je ouder(s).
 • Je klasleraar kijkt je agenda op regelmatige tijdstippen na. Hou je aan de afspraken en geef je agenda af op het gevraagde moment.
 • Indien je je schoolagenda verliest, moet je een nieuwe aankopen.
 • Een schoolagenda is een officieel document. Je levert hem in op het einde van het schooljaar.


Alarm


 • Er bestaat een evacuatieplan dat we elk schooljaar uittesten.
 • Volg de instructies van je leraar en blijf vooral rustig.
 • Laat al je bezittingen in je lokaal, breng eerst en vooral jezelf in veiligheid.
 • Blijf steeds bij de groep.
 • Als je het alarmsysteem saboteert, start de school een tuchtprocedure op.


AVC

Knelpuntvacatures raken steeds vaker moeilijk ingevuld. Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat ‘te weinig’ jongeren kiezen voor opleidingen die hen voorbereiden op die knelpuntberoepen. Maar voor een deel ook met het ontbreken van de gepaste professionele houding bij die jongeren die nodig is om elke dag te functioneren in de job. Iedere werkgever droomt immers van stipte, betrouwbare en leergierige arbeidskrachten.

We willen als school veel aandacht geven aan deze ANDERS VERWORVEN COMPETENTIES omdat een  opleiding, een diploma meer is dan alleen de vakken die je krijgt.

Later (en nu) telt niet alleen je vakkennis maar ook wie en hoe je bent als persoon!

Op onze school werken we voortdurend aan AVC. Elk trimester krijgen de leerlingen een afzonderlijke rapportkaart mee. De vaardigheden waar we rond werken vormen een leerproces waarvan we als school op het einde van de opleiding oordelen of de leerling een attest verdient.

Binnen de AVC (Anders Verworven Competenties) legt de school gedurende de ganse schoolloopbaan de nadruk op de volgende werkpunten:


Ik ben een goed student – Ik ben iemand van waarde


 • Voorkomen
 • Kwaliteit
 • Verantwoordelijkheidsbesef
 • Leergierigheid
 • Rendement


Op mij kan je rekenen


 • Stiptheid
 • Engagement/beschikbaarheid
 • Veiligheid
 • Loyaliteit/integriteit
 • Zorg en respect t.o.v. materiaal
 • Stressbestendigheid
 • Discipline


Communicatie


 • Praten is meer dan woorden alleen
 • Uitdrukkingsvermogen
 • Actie en reactie
 • Bewust zijn van mijn gedrag
 • Dialoog
 • Betrokkenheid
 • Luisterbereidheid
 • Groepsdiscussie


Samenwerking – Samen komen we verder dan alleen.


 • Samenwerkingsgeest
 • Leiderschap
 • Kritiek geven of krijgen; daar moet het bij blijven
 • Ik leef niet op een eiland
 • Luxepaard of werkpaard / Ik wil mee-werken
 • Discretie en tact maken aangenaam contact


Relaties – Ik en jij = wij.


 • Dienstvaardigheid
 • Voorkomendheid
 • Dankbaarheid
 • Wellevendheid
 • Solidariteit
 • Respect


Automaten


 • De drankautomaten op de speelplaats gebruik je uitsluitend tijdens de speeltijden en de middagpauze. De lege blikjes werp je in de PMD-afvalbakken. Schoppen of boksen tegen een automaat kan niet. Het gebruik van vreemde munten of voorwerpen in de automaat is eveneens verboden!
 • Bij het niet naleven van deze afspraken, worden de automaten uitgeschakeld.