logoGTI

B

B-code


 • Een B-code is een ongewettigde afwezigheid (zie afwezigheden). Bij elke B-code krijg je een strafstudie en bij 5 B-codes wordt het CLB op de hoogte gebracht.


Belsignaal


 • Bij het belsignaal ga je onmiddellijk in de rij staan.
 • Je vormt een ordelijke rij en je staat stil. De leraar komt je halen en je gaat in rij en in stilte naar het klaslokaal.


Bijles


 • Wanneer je afwezig bent geweest of je hebt problemen met bepaalde stukken van de leerstof, kan je naar een bijles gaan.
 • De vakleerkracht spreekt met jou af wanneer deze bijles doorgaat.
 • Wanneer je zoon/dochter aanwezig is op de bijles, krijgt hij/zij een aanduiding in de agenda.


Boekenfonds


 • De 1ste schooldag krijg je al je boeken mee (zowel handboeken als werkboeken).
 • Je huurt een aantal boeken via het boekenfonds. Je noteert je naam, klas en schooljaar op het daarvoor voorziene etiket. Draag zorg voor deze boeken en kaft ze.
 • De verantwoordelijken van het boekenfonds zijn Mevr. K. Van Varenberg en Dhr. I. Gielis.


Broodjes


 • Je kan elke morgen, tegen betaling, een broodje bestellen. Je bestelt je broodje voor half tien.


Brommers


 • Leerlingen die met de brommer naar school komen, plaatsen die achteraan in de fietsenstalling op de voorziene plaats. Leerlingen die naar school komen met de (brom)fiets en hun helm willen opbergen, mogen deze niet meer op het secretariaat komen leggen. Ze kunnen deze opbergen in een locker.