logoGTI

P

Pesten


  •  (Cyber)Pesten kunnen we missen als de pest. We respecteren elke medeleerling en elk personeelslid zoals hij of zij is. Wanneer jij of iemand die je kent het slachtoffer is van pesterijen, meld je dit aan de klasleerkracht, Mevr. Crauwels, of de directeur. We zoeken samen naar een oplossing.


PBM


  • Persoonlijke BeschermingsMiddelen.
  •  Iedere leerling die les heeft in een praktijklokaal is verplicht om een veiligheidsbril te dragen. Ook alle bezoekers aan deze lokalen zijn verplicht een veiligheidsbril te dragen.
  •  Ook je werkpak, werkschoenen en aangepaste handschoenen moeten telkens in orde zijn.


Privacy


  •  Volgens de privacywet is het verboden beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, te verspreiden of te publiceren tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt van alle betrokkenen.