logoGTI

R

Rapport


  • Op geregelde tijdstippen (zie jaarkalender) ontvang je een rapport. Je kan je resultaten opvolgen via toetsen, opdrachten en via smartschool.
  • Elk rapport laat je door je ouders handtekenen. Je bezorgt het de eerstvolgende schooldag terug aan je klasleerkracht.


Respect


  • In onze school respecteren we alle medeleerlingen en alle personeelsleden. Respect is een basisafspraak. Zo is een dag op school voor iedereen aangenaam.


Roken


  • Roken is niet alleen erg slecht voor je gezondheid, het is ook VERBODEN in de schoolgebouwen, op de speelpaats en in de omgeving van de school. Met de omgeving van de school bedoelen we de openbare weg naast de campus van de school. D.w.z.: de ganse breedte van de openbare weg grenzend aan het schoolgebouw (ingang Rooienberg) en de ganse breedte aan de uitgang van de fietsenberging en aan de lokalen van kasteel Gevers.

    Onder 'roken' verstaan wij - voor alle duidelijkheid - ook het gebruik van een vapor of sisha-pen.