logoGTI

6de jaar elektromechanica

VANAF SCHOOLJAAR 2024-2025 VERDWIJNT ELEKTROMECHANICA EN WORDT DAN VERVANGEN DOOR DE STUDIERICHTING MECHATRONICA.


Je leert meervoudige problemen (elektrisch, elektronisch, mechanisch) oplossen. Een aantal technische vaardigheden worden ontwikkeld. Elektromechanici staan in voor toezicht, onderhoud en herstelling van industriële installaties en productiesystemen.
Wiskunde vormt in deze studierichting een belangrijk vak. Ook een elementaire kennis van enkele fysische begrippen is nodig.


Je leert verschillende materialen, toestellen en technieken kennen. Je leert constructies en installaties ontwerpen, de processen voorbereiden en begeleiden met professionele software. Door het praktisch uitvoeren leer je het oorspronkelijke concept op zijn waarde beoordelen. Je ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering, PLC-sturingen... Je leert hoe machines met de computer bediend en ontworpen (CNC, CAD-CAM) worden.

Deze studierichting omvat twee grote blokken:

  • ELEKTRICITEIT: je leert elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen… Je voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis.
  • MECHANICA: je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen. Je leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die er op inwerken kennen. Soorten bewegingen, overbrengingen, samenstelling van krachten…komen aan bod.Mogelijke beroepen


Bordenbouwer (knelpuntberoep) - Industrieel elektrotechnisch installateur (knelpuntberoep) - Industrieel plaatbewerker - Installateur liften- Insteller-bediener van CNC werktuigmachines (knelpuntberoep) - Insteller-bediener van conventionele werktuigmachines (knelpuntberoep) - Kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies (knelpuntberoep) - Monteur van elektrische en elektronische producten (knelpuntberoep)  - OAD (Onderhouds- en autodiagnostiek)-technicus- Onderhoudsmecanicien (knelpuntberoep) - Onderhoudstechnicus liften (knelpuntberoep) - Onderhoudstechnicus voor kantoormateriaal - Operator glasbewerking- Operator glasproductie - Operator in de keramiekindustrie- Operator productie bouwmaterialen - Operator productie van stortklaar beton, cement, asfalt en granulaten (knelpuntberoep) - Operator van een mechanische lift - Productieoperator metaalbewerking- Productieverantwoordelijke elektriciteit/elektronica- Productieverantwoordelijke in de metallurgie/metaal/mechanica- Regelaar afsteller van productiemachines- Technicus communicatienetwerken (knelpuntberoep) - Technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica (knelpuntberoep) - Technicus elektrische en elektronische toestellen, bruingoed- Technicus elektrische en elektronische toestellen, witgoed (knelpuntberoep) - Technicus elektronische installaties (knelpuntberoep) - Technicus mechanische constructie en productie - Technicus onderzoek en ontwikkeling in elektriciteit en elektronica (knelpuntberoep) - Technicus ontwerper industriële  automatisering (knelpuntberoep) - Technisch inspecteur industrie - Tekenaar-ontwerper mechanica (knelpuntberoep) - Wikkelaar van elektrische spoelen