telefoon2 015 31 34 37       email icon info@gtiduffel.be

  

7de jaar auto-elektriciteit of fotolassen

In onze school is er de mogelijkheid om na het 6de jaar auto of lassen-constructie nog voor een zevende jaar te kiezen.
Wanneer de leerlingen van dit 7de jaar het jaar met vrucht hebben beëindigd, halen zij een diploma secundair onderwijs.

In deze tabel kan u per vak het aantal lesuren voor het 7de jaar auto-elektriciteit of fotolassen bekijken.

Lessentabel7dejaarautoelektriciteitoffotolassen