telefoon2 015 31 34 37       email icon info@gtiduffel.be

 

3de graad elektromechanica

In de derde graad elektromechanica willen we de leerlingen inzicht doen verwerven in de gecombineerde technieken die toegepast worden in de automatisering. 
De industriële elektriciteit, de elektronica, de industriële mechanica, het werken met vrij programmeerbare sturingen (P.L.C.), het met de computer bedienen en ontwerpen van machines (CNC, CAD-CAM), de informatica, ... worden allemaal van naderbij bestudeerd.

Wie deze studierichting beëindigt, heeft ruime aanwervingsmogelijkheden. Tevens is het de beste voorbereiding om nadien nog verder te gaan studeren voor industrieel ingenieur, graduaat, technisch regent of andere hogere studies.

In deze tabel kan u per vak het aantal lesuren voor de 3de graad elektromechanica bekijken.

Lessentabel3degraadelektromechanica