telefoon2 015 31 34 37       email icon info@gtiduffel.be

 

2de graad mechanische technieken

TSO wil de leerlingen in de tweede graad, naast een brede algemene vorming, de basisbegrippen bijbrengen van een aantal technieken. De keuze van de studierichting in de tweede graad moet vooral beschouwd worden als een voorbereiding op het kiezen van een studierichting in de derde graad.

Mechanische technieken:

Dit is een studierichting waar de nadruk op de technische en praktische kennis ligt. Zij bereidt voor op meer praktische opleidingen in de derde graad. Deze richting geeft, zij het in mindere mate dan de studierichting elektromechanica, nog kansen voor het hoger onderwijs.

In deze tabel kan u per vak het aantal lesuren voor de 2de graad mechanische technieken bekijken.

Lessentabel2degraadmechanischetechnieken