telefoon2 015 31 34 37       email icon info@gtiduffel.be

 

Beroepsvoorbereidend leerjaar

Na het eerste leerjaar B kan de leerling overstappen naar het eerste leerjaar A, maar de meerderheid gaat over naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL).

In dit leerjaar krijgen de leerlingen een meer praktisch gerichte opleiding.

In deze tabel kan u per vak het aantal lesuren voor 2BVL bekijken. 

Lessentabel2B2020