telefoon2 015 31 34 37       email icon info@gtiduffel.be


Eerste leerjaar B

Hoewel de meesten uit het lager onderwijs overstappen naar het eerste leerjaar A, bieden er zich toch een aantal leerlingen aan voor wie dit eerste leerjaar A minder aangewezen is.Het zijn leerlingen die moeite hebben met de overgang van het lager naar het secundair onderwijs, die minder interesse tonen voor overwegend theoretisch onderwijs of die behoefte hebben aan aangepast onderwijs.

Deze leerlingen kunnen terecht in het eerste leerjaar B, waar men bepaalde tekorten in de kennis van de lagere school tracht weg te werken.

In deze tabel kan je per vak het aantal lesuren voor 1B bekijken.

Lessentabel2020 1B