telefoon2 015 31 34 37       email icon info@gtiduffel.be

 

V

Vandalisme

  • Elke vorm van vandalisme is onaanvaardbaar.
  • Het is aangenaam om in een verzorgd lokaal les te volgen.

-          Je hebt respect voor meubilair (borden, banken, stoelen, tafels), infrastructuur, apparatuur en didactisch materiaal.

-          Elke vorm van vandalisme wordt gesanctioneerd.

Vroeger naar huis

  • Wanneer de leerkracht onverwacht afwezig is, zal het secretariaat dit in de agenda noteren.
  • Je krijgt via smartschool een bericht met deze melding, zo kunnen ook de ouders zien dat je vroeger naar huis mag.
  • Indien je je agenda niet bijhebt, mag je de school niet vroeger verlaten!

Veiligheid

  • Tijdens de praktijklessen is het verplicht om je Persoonlijke BeschermingsMiddelen (werkkledij, werkschoenen, werkbril, handschoenen,…) te dragen.
  • Volg de afspraken omtrent veiligheid zeer nauwkeurig op. Zo geef je ongelukken weinig kans.

Verloren voorwerpen

  • Wanneer je een voorwerp/kledingstuk vindt dat niet van jou is, geef je dit af op het secretariaat.

Verzekering

  • Om in orde te zijn met de schoolverzekering, neem je steeds de veiligste en/of kortste weg naar school. Je blijft onderweg niet treuzelen en je doet geen gevaarlijke dingen. Indien je toch betrokken bent bij een ongeval, verwittig je zo snel mogelijk het secretariaat.
  • Indien je op school een ongeval hebt met lichamelijk letsel:

-          Vraag verzekeringspapieren op het secretariaat

-          Laat deze papieren door je ouders en de behandelende arts invullen.

-          Geef je ingevulde papieren zo snel mogelijk af op het secretariaat.