telefoon2 015 31 34 37       email icon info@gtiduffel.be

 

B

B-code

  • Een B-code is een ongewettigde afwezigheid (zie afwezig). Bij elke B-code krijg je een strafstudie en bij 10 B-codes wordt het CLB op de hoogte gebracht.

Belsignaal

  • Bij het belsignaal ga je onmiddellijk in de rij staan.
  • Je vormt een ordelijke rij en je staat stil. De leraar komt je halen en je gaat in rij en in stilte naar het klaslokaal.

Bijles

  • Wanneer je afwezig bent geweest of je hebt problemen met bepaalde stukken van de leerstof, kan je naar een bijles gaan.
  • De vakleerkracht spreekt met jou af wanneer deze bijles doorgaat.
  • Wanneer je zoon/dochter aanwezig is op de bijles, krijgt hij/zij een stempel in de agenda.

Boekenfonds

  • De 1ste schooldag krijg je al je boeken mee (zowel handboeken als werkboeken).
  • Je huurt een aantal boeken via het boekenfonds. Je noteert je naam, klas en schooljaar op het daarvoor voorziene etiket. Draag zorg voor deze boeken en kaft ze.
  • De verantwoordelijken van het boekenfonds zijn Mevr. K. Van Varenberg en Dhr. I. Gielis.

Brommers

  • Leerlingen die met de brommer naar school komen, plaatsen die achteraan in de fietsenstalling op de voorziene plaats.