telefoon2 015 31 34 37       email icon info@gtiduffel.be

 

ABC van de school 

Wil je graag weten wat er allemaal in ons schoolreglement staat? Raadpleeg dan zeker eens deze pagina waarop je het ABC van GTI Duffel kan terugvinden. Klik telkens op een letter van het alfabet en je kan de bijhorende informatie terugvinden.
                                                                                    abcvandeschool

A B C D

Afval in de klassen
Afval op de speelplaats
Afwezigheden
Afwezige leraar
Agenda
Alarm
AVC
Automaten

B-code
Belsignaal
Bijles
Boekenfonds
Broodjes
Brommers

CLB
Computerlokaal

 

Dagindeling
Defecten en herstellingen
Diefstal

E F G H

EHBO
Examenreglement 

Fietsen(stalling) GSM

Houding op straat
Huiswerkklas

K L M N

Kledij
Kopie

Leerlingbegeleiding
Leerlingenraad
Lockers

Medicatie
Minimumfactuur-
maximumfactuur
Medisch onderzoek
Meldingsplicht
Middagpauze
Middelenpreventie 

Nablijven
O P R S

Ongeval
Ordemaatregel

Pesten
PBM
Privacy

Rapport
Respect
Roken

Soep
Schoolrekening
Secretariaat
Smartschool
Spieken en plagiaat
Spijbelen
Sport
Strafstudie
Studentenkaart
Studeren

T U V W

Taal en taalgebruik
Taken en toetsen
Takenbladen
Te laat
Toiletten

Uitstappen

Vandalisme
Vroeger naar huis
Veiligheid
Verloren voorwerpen
Verzekering

Werkplaats
Z

Ziek
Zwemmen