telefoon2 015 31 34 37       email icon info@gtiduffel.be

 

Eerste leerjaar A

De meerderheid van de leerlingen uit het zesde leerjaar lager onderwijs stapt over naar het 1ste jaar A. In principe is de eerste graad in alle scholen evenwaardig, dus zowel in ASO-scholen als TSO- of BSO-scholen.

Wel zal men bepaalde vakken benadrukken: in ons 1ste jaar zijn dat mechanica en elektriciteit. In een ASO-school kan dat bijvoorbeeld Latijn zijn.

Als je in onze school de eerste graad met succes beëindigd hebt, kan je nog alle kanten uit: Technisch Secundair Onderwijs, Algemeen Secundair Onderwijs of Beroepssecundair Onderwijs.

In deze tabel kan je per vak het aantal lesuren voor 1A bekijken.

Lessentabel2020 1A