telefoon2 015 31 34 37       email icon info@gtiduffel.be

infoavond2018

                                                                                            12-jarigen - Klik hier

Infoavond                             

Op 1 september a.s. stapt uw zoon of uw dochter de “secundaire” school binnen. 

Graag gidsen wij u alvast door de structuur van het secundair onderwijs. Hiervoor organiseren wij een informatie-avond op woensdag 7 maart om 19u00 in de refter van GTIduffel.

Wij willen die avond eveneens aangrijpen om ons als STEM-domeinsschool aan u voor te stellen en om de studiemogelijkheden binnen GTIduffel in kaart te brengen. Ook de klemtonen binnen ons opvoedingsproject én onze leerlingenbegeleiding lichten wij dan graag even toe.

Wij hopen u zeker, eventueel vergezeld van uw zoon of uw dochter, te mogen begroeten. Om organisatorische redenen vragen wij u wel om uw aanwezigheid te bevestigen.  Indien u op deze avond aanwezig wil zijn, vragen wij u uw inschrijving telefonisch te melden op het schoolsecretariaat  (tel. 015 31 34 37) of  via dit inschrijvingsformulier. Wij verwachten alle inschrijvingen graag uiterlijk vrijdag 2 maart 2018.

Met vriendelijke groeten                                                                                                   

handtekeningdirecteur

 

 

   

Ivo Gielis                                                                                                                                                            

directeur GTIduffel