telefoon2 015 31 34 37       email icon info@gtiduffel.be

 

                                                                                            12-jarigen - Klik hier

Infoavond                             

Op 1 september a.s. stapt uw zoon of uw dochter de “secundaire” school binnen. 

Graag gidsen wij u alvast door de structuur van het secundair onderwijs. Hiervoor organiseren wij een informatie-avond op donderdag 21 maart om 19u00 in de refter van GTIduffel.

Wij willen die avond eveneens aangrijpen om ons als STEM-domeinsschool aan u voor te stellen en om de studiemogelijkheden binnen GTIduffel in kaart te brengen. Ook de klemtonen binnen ons opvoedingsproject én onze leerlingenbegeleiding lichten wij dan graag even toe.

Wij hopen u zeker, eventueel vergezeld van uw zoon of uw dochter, te mogen begroeten. Om organisatorische redenen vragen wij u wel om uw aanwezigheid te bevestigen.  Indien u op deze avond aanwezig wil zijn, vragen wij u uw inschrijving telefonisch te melden op het schoolsecretariaat  (tel. 015 31 34 37) of  via dit inschrijvingsformulier. Wij verwachten alle inschrijvingen graag uiterlijk vrijdag 15 maart 2019.

Met vriendelijke groeten                                                                                                   

handtekeningdirecteur

 

 

   

Ivo Gielis                                                                                                                                                            

directeur GTIduffel